QRP

Aus f07-wiki.dl9fcg.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Hier werden QRP-Aktivitäten dokumentiert.MAS-Transceiver "MA12"

VHF-Transceiver-Modul DRA818V (Winfried, DL9FCG)

UHF-Tranceiver-Modul DRA818U (Winfried, DL9FCG)